Gabinet onkologiczny

Lek. Rafał Kurzawa

Specjalista Onkologii Klinicznej

Członek Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej.

Zainteresowania dodatkowe: wykorzystanie nowoczesnych metod molekularnych w profilaktyce, diagnostyce i leczeniu chorób nowotworowych, terapia bólu przewlekłego, badania kliniczne.

Aktywny propagator rozwoju medycyny spersonalizowanej.

Absolwent Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Specjalizacja w zakresie Onkologii Klinicznej - staże w Klinikach i Oddziałach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach oraz w Oddziałach Katowickiego Centrum Onkologii.
Absolwent kursów w zakresie diagnostyki USG, biopsji gruboigłowej piersi w tym biopsji wspomaganej próżniowo oraz anestezji regionalnej i technik leczenia bólu z wykorzystaniem ultrasonografii.

Centrum Medyczne XYNEO – Poradnia Onkologiczna

Godziny przyjęć

Czwartek: 15:00 - 19:00

Rejestracja

Telefon: 535 755 712

Dowiedz się więcej